Prohlídka továrny

V Jinglongu jsou 3 dílny a 1 velký sklad

Workshop č. 1 (Balírna): Je odpovědný za sestavování a balení hrotů ptáků.

Dílna č. 2 (Vstřikovací dílna): Zde se vyrábějí všechny plastové výrobky a doplňky.

Dílna č. 3 (Punch workshop): Zde se vyrábějí kovové výrobky a doplňky, jako je past na myši MultiCatch.

Sklad: Je rozdělen na blok hotových výrobků a blok surových měřidel.